MAD webdesign Ommen https://madweb.design Websites, Design, Apps, Security, Saas & Print Tue, 20 Nov 2018 09:19:22 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.2 One Pager A day https://madweb.design/one-pager-a-day/ https://madweb.design/one-pager-a-day/#respond Tue, 20 Nov 2018 09:17:05 +0000 https://madweb.design/?p=838 Het bericht One Pager A day verscheen eerst op MAD webdesign Ommen.

]]>

One Pager a day
Maakt een realiteit van jouw idee!

Al het begin kan moeilijk zijn, of soms is je situatie tijdelijk zo dat je even niet al te veel kan maar wel wil!
Wij weten hoe dit is en soms heb je een beetje hulp nodig. So what!
Ik weet ondertussen dat iedereen ooit in dat schuitje terechtkomt en er ook weer uitkomt.

Ik geloof in samen een succes maken van jouw idee e/of business. Hier kan ik mee helpen door mee te denken met jouw idee.

Dus wat houdt deze actie precies in?:

Je krijgt een website met 1 pagina
Dat betekend dat al je informatie: Wie je bent, wat je doet, je product en contactformulier etc op 1 pagina komt te staan, maar er is geen limiet aan de informatie die je wil en we zorgen er natuurlijk voor dat alles mooi overzichtelijk blijft. En we stoppen niet tot je tevreden bent!

Wat zit er niet bij in?

  • Domeinregistratie  Die je sowieso ten allen tijd in je eigendom moet houden
  • Hosting. Dit kan bij ons maar hoeft niet. Hosting bij MAD webdesign kost je €100 excl per jaar en dan krijg je er gratis een filmpje zoals hier boven bij.

Voor de rest zijn er geen beperkingen.
Vul het formulier in en je krijgt snel een telefoontje of email om te beginnen.

Wees welkom!

 

One Pager aanvragen

5 + 5 =

Het bericht One Pager A day verscheen eerst op MAD webdesign Ommen.

]]>
https://madweb.design/one-pager-a-day/feed/ 0
Uitvoeren van DPIA assessment https://madweb.design/uitvoeren-dpia-assessment/ https://madweb.design/uitvoeren-dpia-assessment/#respond Fri, 03 Nov 2017 19:36:11 +0000 https://madweb.design/?p=531 Het bericht Uitvoeren van DPIA assessment verscheen eerst op MAD webdesign Ommen.

]]>

De nieuwe AVG wetgeving gaat in per 25 mei 2018. Dit is de nieuwe Europese Privacy wetgeving. In het kader van deze wetgeving kan het verplicht zijn om een DPIA assessment uit te (laten) voeren. DPIA staat voor DATA Privacy Impact Assessment.

Het doel van een DPIA is om het volgende in kaart te krijgen : Wat is de impact van de manier waarop u informatie verzameld en beheert en wat is het gevolg voor de privacy van de betrokkenen? Wat zijn de risico’s voor de betrokkenen en voor de organisatie? Is een aanpak die minder gevolgen heeft voor de privacy ook mogelijk, gegeven de doelstellingen van het project.

Wanneer is men verplicht om een DPIA uit te laten voeren?

9 criteria om te toetsen of u een DPIA moet uitvoeren

Als vuistregel kunt u hanteren dat u een DPIA moet uitvoeren als uw verwerking aan 2 of meer van de onderstaande 9 criteria voldoet.

1. Beoordelen van mensen op basis van persoonskenmerken

Denk hierbij vooral aan banken, verzekeringen etc.

2. Geautomatiseerde beslissingen

Het gaat hierbij om beslissingen die voor de betrokkene rechtsgevolgen of vergelijkbare wezenlijke gevolgen hebben. Zo’n gegevensverwerking kan er bijvoorbeeld toe leiden dat mensen worden uitgesloten of gediscrimineerd.

Gegevensverwerkingen met geringe of geen gevolgen voor mensen vallen niet onder dit criterium. In de aankomende WP29-guidelines over profiling volgt hierover meer uitleg.

3. Stelselmatige en grootschalige monitoring

Het gaat hierbij om monitoring van openbaar toegankelijke ruimten, bijvoorbeeld met cameratoezicht. Hierbij kunnen persoonsgegevens worden verzameld zonder dat betrokkenen weten wie hun gegevens verzamelt en wat daar vervolgens mee gebeurt. Bovendien kan het onmogelijk zijn voor mensen om zich in openbare ruimten aan deze gegevensverwerking te onttrekken.

4. Gevoelige gegevens

Het gaat hierbij om bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zie artikel 9 van de AVG), zoals informatie over iemands politieke voorkeuren. Ook strafrechtelijke gegevens vallen hieronder. Tot slot gaat het hier ook om gegevens die over het algemeen als privacygevoelig worden beschouwd, zoals gegevens over elektronische communicatie, locatiegegevens en financiële gegevens.

5. Grootschalige gegevensverwerkingen

De AVG geeft geen definitie van ‘grootschalige gegevensverwerkingen’. WP29 adviseert om met de volgende criteria te bepalen of hiervan sprake is:

  • de hoeveelheid mensen van wie gegevens worden verwerkt;
  • de hoeveelheid gegevens en/of de verscheidenheid aan gegevens die worden verwerkt;
  • de tijdsduur van de gegevensverwerking;
  • de geografische reikwijdte van de gegevensverwerking.

6. Gekoppelde databases

Het gaat hierbij om gegevensverzamelingen die aan elkaar gekoppeld of met elkaar gecombineerd zijn. Bijvoorbeeld databases die voortkomen uit twee of meer verschillende gegevensverwerkingen met verschillende doelen en/of uitgevoerd door verschillende verantwoordelijken, op een manier die betrokkenen niet redelijkerwijs kunnen verwachten.

7. Gegevens over kwetsbare personen

Bij het verwerken van dit type gegevens kan een DPIA nodig zijn omdat er sprake is van een ongelijke machtsverhouding tussen de betrokkene en de verantwoordelijke. Dit heeft als gevolg dat betrokkenen niet in vrijheid toestemming kunnen geven of weigeren voor het verwerken van hun gegevens. Het kan hierbij om bijvoorbeeld werknemers, kinderen en patiënten gaan.

8. Gebruik van nieuwe technologieën

De AVG is er duidelijk over dat een DPIA nodig kan zijn bij het gebruik van een nieuwe technologie. De reden hiervoor is dat dit gebruik gepaard kan gaan met nieuwe manieren om gegevens te verzamelen en gebruiken, met mogelijk grote privacyrisico’s.

De persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van het gebruik van een nieuwe technologie kunnen zelfs nog onbekend zijn. Een DPIA helpt de verantwoordelijke dan om de risico’s te begrijpen en te verhelpen. Sommige ‘Internet of Things’-toepassingen bijvoorbeeld kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven en de privacy van mensen, waardoor hierbij een DPIA nodig is.

9. Blokkering van een recht, dienst of contract

Bijvoorbeeld een bank die persoonsgegevens verwerkt om te bepalen of zij een lening aan iemand willen verstrekken.

*In de definitieve guidelines die zijn vastgesteld in oktober 2017, is het 10e criterium ‘Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU’ vervallen. Ook legt de wet voor bestaande verwerkingen nu een link naar het ‘voorafgaand onderzoek’ onder de huidige privacywetgeving.

Meer weten?

Het bericht Uitvoeren van DPIA assessment verscheen eerst op MAD webdesign Ommen.

]]>
https://madweb.design/uitvoeren-dpia-assessment/feed/ 0
Ethisch hacken https://madweb.design/ethisch-hacken/ https://madweb.design/ethisch-hacken/#respond Mon, 30 Oct 2017 11:59:37 +0000 https://madweb.design/?p=493 Het bericht Ethisch hacken verscheen eerst op MAD webdesign Ommen.

]]>

Bestelformulier

Uw keuze

15 + 11 =

Het bericht Ethisch hacken verscheen eerst op MAD webdesign Ommen.

]]>
https://madweb.design/ethisch-hacken/feed/ 0
10 stappen om u voor te bereiden op de AVG wetgeving https://madweb.design/10-stappen-om-bereiden-op-avg-wetgeving/ https://madweb.design/10-stappen-om-bereiden-op-avg-wetgeving/#respond Mon, 30 Oct 2017 06:18:06 +0000 https://madweb.design/?p=481 Het bericht 10 stappen om u voor te bereiden op de AVG wetgeving verscheen eerst op MAD webdesign Ommen.

]]>

Voorbereiding AVG wetgeving

Privacy by design & by default.

10 stappen voor uw onderneming ter voorbereiding op de AVG wetgeving.

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening wetgeving (afkorting AVG wetgeving) van toepassing, deze wetgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wetgeving verzorgt de privacy voor de gehele EU. hierdoor veranderd er nogal wat voor uw onderneming. De nadruk ligt namelijk dat u moet kunnen aantonen dat u de privacy van alle gegevens per design & default geregeld heeft en u moet kunnen aantonen dat u alles gedaan heeft aan de beveiliging van de privacy.

U moet zich als organisatie hier dus op voorbereiden, de boetes kunnen oplopen tot €20.000.000 of 4% van uw wereldwijde omzet. Om u te helpen bij de voorbereiding hebben wij hieronder een 10 stappenplan voor u opgesteld.

Stap 1: Bewustwording

Zorg ervoor dat alle relevante mensen binnen uw organisatie op de hoogte zijn van deze nieuwe wetgeving. Elke beleidsmaker en personeel die te maken heeft met data moet zich voorbereiden op de nieuwe AVG wetgeving. De hierboven genoemde boetes kunnen desastreuze gevolgen hebben voor uw onderneming.

Stap 2: Rechten van betrokkenen

Deze rechten bevatten reeds bestaande rechten zoals recht op inzage en recht op correctie en verwijdering maar ook nieuwe rechten zoals het recht op Dataportabiliteit , dit betreft de overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Stap 3: Overzicht verwerking

U moet uw gegevensverwerking in kaart brengen, welke personen verwerken de data en met welk doel. Dit is grotendeels hetzelfde als de huidige Wpb wetgeving trouwens.

Stap 4: Data Protection Impact Assessment

Als u gegevens met een hoog privacyrisico verwerkt  ( zoals accountants, advocaten, artsen etc. moet u een zogenaamd DPIA assessment uitvoeren. Mocht u de gegevens niet volgens de assessment kunnen beschermen dat kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens opnemen. Zij kunnen u dan adviseren.

Stap 5 Privacy by design & by default

Dit onderdeel houdt in dat u er al bij het ontwerpen van producten en diensten er voor zorgt dat
persoonsgegevens goed worden beschermd.  Dit betekend dus dat uw website veilig moet zijn, dat de data die u ontvangt niet meer is dan noodzakelijk en dat uw website veilig is. MAD webdesign zorgt voor de website veiligheid van onder andere Gemeenten, Multinationals en Landelijke organisaties. Wij kunnen dus ook voor uw organisatie kijken of uw website voldoet aan de eisen van deze wetgeving. Hiervoor bieden wij een AVG quickscan aan. Voor slechts €99 bekijken wij uw website en schrijven een rapport met de kwetsbaarheden en de URL’s welke het betreft. Voor meer informatie hoeft u alleen maar onderstaand formulier in te vullen.

 

AVG quickscan

7 + 11 =

stap 6:  Functionaris voor de gegevensbescherming.

Onder de nieuwe wetgeving zijn sommige organisaties verplicht om een functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aan te stellen. U moet dus kijken of uw organisatie hieraan moet voldoen en indien noodzakelijk nu al een FG aanstellen

Stap 7: Meldplicht datalekken.

Dit is feitelijk een uitbreiding op de reeds bestaande Meldplicht Datalekken, maar u moet documenteren en kunnen aantonen dat u hier aan heeft voldaan

Stap 8: Bewerkersovereenkomsten

Als u gegevensverwerking uitbesteed moet u vaststellen dat zij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Indien dit niet het geval is zult u nu actie moeten ondernemen.

Stap 9: Leidende toezichthouder 

Bij meerdere vestigingen binnen de EU dan heeft u maar met 1 toezichthouder te maken, bepaal onder welke toezichthouder u valt.

Stap 10: Toestemming

Voor sommige gegevensverwerkingen hebt u toestemming nodig van de betrokkenen. De AVG stelt strengere eisen aan toestemming. Evalueer daarom de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert. Pas deze wijze indien nodig aan. Nieuw is dat u moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming van mensen heeft gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. En dat het voor mensen net zo makkelijk moet zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

AVG quickscan

13 + 1 =

Het bericht 10 stappen om u voor te bereiden op de AVG wetgeving verscheen eerst op MAD webdesign Ommen.

]]>
https://madweb.design/10-stappen-om-bereiden-op-avg-wetgeving/feed/ 0
MAD website veiligheidstest voor Intergraal Therapeuten https://madweb.design/mad-website-veiligheidstest-voor-integraal-therapeuten/ https://madweb.design/mad-website-veiligheidstest-voor-integraal-therapeuten/#respond Wed, 08 Mar 2017 08:14:14 +0000 http://madweb.design/?p=256 Het bericht MAD website veiligheidstest voor Intergraal Therapeuten verscheen eerst op MAD webdesign Ommen.

]]>

Is uw website veilig?

Wij testen de veiligheid van uw website gratis!

Wat doen we?

Wij testen de veiligheid van uw website en/of webapplicaties voor integraal therapeuten, uw klanten zullen veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij doen dit middels ethisch hacken. Dit betekent dat wij middels handmatig testen en middels het gebruik van software de zwakheden van uw site blootleggen. Wij doen dit met dezelfde methodiek en tools die kwaadaardige hackers ook gebruiken.Wij hacken uw website niet maar kijken vanaf de buitenkant naar de zwakheden

Er is ons alles aan gelegen om uw website zo veilig mogelijk te maken. Het is niet mogelijk om een website niet “hackbaar” te maken, maar we zorgen er wel voor dat de grote meerderheid van hackers hun interesse snel verliest.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij maken een uitgebreid rapport, deze komen we bij u bespreken. U kunt dit rapport dan eventueel doorspelen aan uw ontwikkelaar om uw website veiliger te maken. Dit kunt u weer communiceren naar uw klanten en u kunt eventueel ons veiligheidscertificaat op uw website tonen

Kosten?

Wij maken ons veiligheidsrapport voorlopig volledig gratis, dus grijp u kans zo lang het nog kan. Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

Gratis veiligheidstest

12 + 12 =

*Door dit formulier in te voeren en te versturen gaat u akkoord met de voorwaarden zoals hieronder vermeldt.
U machtigt ( en bent bevoegd  MAD web design om uw website te controleren op veiligheid. MAD webdesign neemt contact met u op om het rapport door te nemen.

Het bericht MAD website veiligheidstest voor Intergraal Therapeuten verscheen eerst op MAD webdesign Ommen.

]]>
https://madweb.design/mad-website-veiligheidstest-voor-integraal-therapeuten/feed/ 0